Čo ponúkame

Naša spoločnosť si Vám dovoľuje ponúknuť kompletné služby v oblasti stavebníctva a s tým súvisiacich činností:

  • kompletná realizácia stavebného zámeru
  • inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  • zabezpečenie projektových a dodávateľských prác pre novostavby a rekonštrukcie
  • výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby

Využitím našich služieb sa presvedčíte o našej spoľahlivosti, skúsenosti a profesionalite.

S každým jednáme individuálne, diskrétne a korektne.

Tešíme sa na všetkých spokojných zákazníkov.