Technické poradenstvo

Okrem iných činností sa naša spoločnosť zaoberá technickým a odborným poradenstvom v oblasti realizácie pozemných a inžinierskych stavieb. Ak máte pocit, že sa nedokážete orientovať v množstve ponúkaných stavebných materiálov a služieb, neváhajte a kontaktujte nás.

Radi Vám pomôžeme rozpoznať pre Váš investičný zámer to najoptimálnejšie a cenovo najvýhodnejšie technické riešenie.

Pomôžeme Vám orientovať sa v spleti položkových kódov rozpočtárskych cenníkov a posúdiť komplexnosť dodávateľských ponúk. Zároveň Vám ponúkame vypracovanie kontrolných rozpočtov.