Predmet činnosti

  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  • montáž sadrokartónových priečok a podhľadov
  • demolácie, zemné práce a prípravné práce pre stavbu
  • maliarske a natieračské práce
  • izolatérske práce
  • prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  • podnikateľské poradenstvo